Actueel: Vrouwen in Conflictgebieden

8 Maart Internationale Vrouwendag
Een thema-avond over Vrouwen in Conflictgebieden, met aandacht voor de rol van vrouwen:

  • Slachtoffers
  • Daders
  • Oplossingen

vrouweninconflictgebieden 750

Uitgangspunten zijn:

  • Wat hebben vrouwen eigenlijk met oorlog te maken?
  • Zijn vrouwen dan altijd alleen maar slachtoffers?
  • Wat hebben vrouwen met vrede en veiligheid te maken?
  • Wat heeft oorlog met gelijkheid tussen mannen en vrouwen te maken?

Over deze uitgangspunten laten vier gastsprekers hun licht schijnen:

tinekeceelenTineke Ceelen - Stichting Vluchteling
Tineke Ceelen is sinds 2003 directeur en het gezicht van noodhulporganisatie Stichting Vluchteling. Ze is opgeleid als cultureel antropoloog en heeft voor verschillende hulporganisaties gewerkt op het gebied van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. Met grote betrokkenheid zet ze zich bij Stichting Vluchteling in voor mensen die van huis en haard verdreven zijn. Dit doet ze onder andere door de media-aandacht te vestigen op actuele vluchtelingencrises en de hulpverlening van de stichting.
In 2009 schreef Tineke het boek ‘Hier en daar een crisis: Achter de schermen van de internationale hulpverlening’.

theahilhorstThea Hilhorst - Institute for Social Studies van de Erasmus Universiteit
Prof. dr. Thea Hilhorst is hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw bij rampen en conflicten bij het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus universiteit. Ze doet onderzoek naar de interacties tussen hulporganisaties en de samenleving waar zij werkzaam zijn en heeft onder andere een onderzoek hoe internationale hulp, overheden, en lokale actoren reageren op rampen in conflictsituaties. Voor dit onderzoek kreeg ze een prestigieuze VICI- beurs van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO). Ze heeft onder meer onderzoek gedaan in Congo (DRC), Zuid-Sudan, Afghanistan en Sri Lanka. Zij heeft in december 2017 een special issue uitgebracht in het tijdschrift Disasters over gender, seksualiteit en geweld in humanitaire crises. De artikelen in het issue gaan in op de vragen hoe genderverhoudingen vorm krijgen en veranderen in tijden van crisis en op welke manieren humanitaire organisaties hier een bijdrage aan leveren of invloed op kunnen uitoefenen.

nariman hamoNariman Hamo - Centre for Civil Society and Democracy
Nariman Hamo is geboren in Aleppo in Syrië. Zij is afgestudeerd in ITC, met een specialisatie in kunstmatige intelligentie. Zij was een activiste in Koerdische kwesties en lid van de Yekiti Koerdische Partij. Op haar 25e heeft ze de Syrische jongerenorganisatie CCSD (Centre for Civil Society and Democracy) mede opgericht. Ze heeft gelobbyd voor veranderingen in het beleid voor vrouwen en non-gouvernementele organisaties en ze heeft meegedaan aan Syrische vredesonderhandelingen in Genève. In 2012 moest ze met haar familie vluchten naar Turkije. Nariman woont momenteel in Nederland.


margrietgoosMargriet Goos - Centrum voor Internationale Conflict-Analyse en -Managment van de Radboud Universiteit
Margriet Goos is cultureel antropoloog, verbonden aan het CICAM in Nijmegen. Zij heeft onder andere onderzoek gedaan naar intern ontheemden in Georgië, met daarin aandacht voor de rol van vrouwen en identiteit tijdens conflict en wederopbouw. Op dit moment onderzoekt zij de benadering van menselijke veiligheid in EU-beleid ten aanzien van de Kaukasus.Tijdens de thema-avond zal de Vrouwengroep van Amnesty Nijmegen ook de korte video On the ground - Meryem: een Koerdische commandante vertonen.

Datum: 8 maart
Tijd: 20.00 uur
Inloop: vanaf 19.30 uur
Locatie: Openbare Bibliotheek De Mariënburg, Mariënburg 29 in Nijmegen
Toegang: gratis

 

12 bijzondere momenten uit de geschiedenis van Amnesty Nijmegen

Twitter

Dubbel Facebook

facebook-eigenlogo

facebook vrouwengroepamnestynijmegen

 

Dit zijn wij

amnestynijmegen3

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten.

Login Form