Deelnemende organisaties

  

logo obgzDe Bibliotheek Gelderland Zuid is de openbare bibliotheek-organisatie voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Heumen, Berg en Dal, Overbetuwe en Lingewaard. De hoofdvestiging bevindt zich aan het Mariënburgplein in het centrum van Nijmegen. De Bibliotheek Gelderland Zuid zet zich in om mensen (digi)taalvaardiger te maken, het culturele klimaat te verrijken en inclusiviteit binnen taal en verhaal te bevorderen.
https://www.obgz.nl 

  

B4LBooks 4 Life: Goed boek, goed doel!
Books 4 Life verkoopt tweedehands boeken voor een vriendelijk prijsje en de opbrengst gaat naar diverse internationale en lokale goede doelen.
Books 4 Life is te vinden op St. Annastraat 72 en op http://www.books4lifenijmegen.nl/

  

logo bureauwijlandBureau Wijland zet zich in voor een democratische samenleving waarbij mensenrechten een essentieel onderdeel vormen. Wij staan voor duurzame verbindingen tussen mensen en organisaties voor een duurzame wereld.
https://www.bureauwijland.nl

  

logo cocregionijmegen

COC Regio Nijmegen behartigt de belangen van en zet zich in voor de emancipatie, acceptatie en integratie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender & intersekse personen. Doel is dat mensen in vrijheid zichzelf kunnen zijnongeacht de seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie of sekse kenmerken.
COC Regio Nijmegen doet dit o.a door het organiseren van zichtbaarheidsacties en het creëren van ruimte voor persoonlijke emancipatie, door ontmoetingsplekken te faciliteren voor elke doelgroep.
https://cocregionijmegen.nl/

 

  

logo edisonnijmegen
Edison is een maatschappelijk betrokken denktank met studenten van allerlei verschillende opleidingen. Deze stichting helpt maatschappelijke organisatie die tegen een probleem aanlopen middels het bedenken van creatieve en innovatieve oplossingen. Op deze manier kunnen studenten hun steentje bijdragen aan de samenleving.
https://www.edison-nijmegen.nl/

  

logo nijmegenIn de Gemeenteraad Nijmegen zitten 39 raadsleden. Als inwoner van Nijmegen kiest u de raadsleden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen worden elke 4 jaar gehouden.
https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/gemeenteraad/

  

logo ieder1gelijk

Het Humanistisch Verbond zet zich in voor een vrij en menswaardig bestaan. Een leven vrij van dogma’s en onderdrukking, humaan en tolerant: dat is het ideaal waaraan wij werken. In Nederland en in landen waar onderdrukking en geweld de kans op een vrij en menswaardig bestaan beperken.
https://www.humanistischverbond.nl   

logo ieder1gelijkIeder1Gelijk doet mee met Write for Rights om zo te laten zien dat we overal ter wereld mensen moeten steunen die opkomen voor mensenrechten. Gelijke behandeling, discriminatievrij leven voor wie, wat of waar je ook bent is wereldwijd van belang. Zet een streep door discriminatie.
https://www.ieder1gelijk.nl/

  

nijmegensheltercity 300Shelter City Nijmegen (SCN) is een initiatief om lokaal steun te geven aan mensenrechtenverdedigers, door deze tijdelijk voor 3 maanden op te vangen. Als SCN weten wij wat het belang is voor aandacht voor mensenrechtenverdedigers, daarom nemen wij deel aan Write for Rights.
https://sheltercity.nl/city/nijmegen/

  

logo kus  

Stichting KUS wil eraan bijdragen dat mensen en groepen goed samenleven. Als hulpmiddel gebruikt ze daarvoor kunstvormen. Vanaf september 2019 is haar belangrijkste thema ' vrede en veiligheid'.
http://www.stichtingkus.nl/

  

  

TKNNlogo 235Toonkunstkoor Nijmegen is het oudste gemengd koor van Nijmegen. Het kent een rijke geschiedenis met een imposant scala aan optredens. Het repertoire omvat naast de grote klassieke koorwerken ook vernieuwend en minder bekend werk. Het koor heeft als ambitie jaarlijks een aantal uitvoeringen te verzorgen, waarvan tenminste één in concertgebouw ‘de Vereeniging’. We kennen het Toonkunstkoor ook van het Concert voor de Mensenrechten toen het koor de Freedom-Suite zong van Duke Ellington tijdens de Write for Rights van 2018.
https://www.toonkunstkoornijmegen.nl

  

Unique Logo 2
Wij, Unique Studenten, zijn een studentenvereniging die zich bezighoudt met het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid bij studenten. Dit proberen wij te realiseren door onder andere lezingen, excursies en netwerkbijeenkomsten te organiseren. Wij zijn gevestigd in Nijmegen en zijn actief in regio Gelderland.
Facebook: @UniqueStudenten

  

Unique Logo 2VluchtelingenWerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
https://www.vwon.nl

24 bijzondere momenten uit de geschiedenis van Amnesty Nijmegen

Sociale Media

instagram facebook-eigenlogo whats amnesty nijmegen vrouwenrechtengroep facebook

Dit zijn wij

amnestynijmegen3

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten in binnen- en buitenland.

Login Form