Jaarlijkse collecte

collectetijgerJaarlijks houdt Amnesty in maart haar landelijke collecte. In Nijmegen hebben we vijf collectecördinatoren (Oost, Midden, West, Zuid en Oosterhout), tientallen wijkhoofden en zo'n 170 collectanten. Zij gaan jaarlijks voor ons langs de deur. Wilt u voor Amnesty collecteren, meldt u zich dan aan bij Ben Loth.

 

Opbrengst collecte 2019 voor Amnesty in Nijmegen
In Nijmegen is in de week 10-16 maart 2019 in totaal € 19.054,25 voor Amnesty International opgehaald. 
Dat is € 343,58 minder dan vorig jaar. Toch zijn wij daar heel blij mee, gezien het feit dat we minder collectanten hadden dan vorig jaar.

Wij danken onze gulle gevers en collectanten hartelijk voor hun inzet!
 

 

 

Een ontmoeting tussen een
Molenpoortleeuw 
en een collectetijger