Hélène van der Sijp

Overgenomen uit Raffia, het tijdschrift over gender, emanciaptie en feminisme van het Institute for Gender Studies van de Radboud Universiteit Nijmegen - Jrg 21, Nr 4, december 2009


VROUWENRECHTENGROEP AMNESTY NIJMEGEN; ENIG IN HAAR SOORT

heleneAmnesty Nijmegen heeft als enige lokale groep in Nederland een vrouwenrechtengroep. Eind 2003 kwam er tijdens een informatieve avond voor nieuwe Amnestyleden - waar maar liefst vijftig mensen op af kwamen – vanuit het publiek de vraag waarom er bijvoorbeeld wel een scholengroep, publiciteitsgroep, kerkengroep en theatergroep waren, maar géén vrouwenrechtengroep. De aanwezige Amnestyleden keken elkaar even aan en besloten ter plekke om er een op te richten.

De tijd was er dan ook rijp voor. Amnesty International werd door de internationale vrouwenbeweging aangesproken op haar mandaat en werkwijze, waarbij mensenrechtenschendingen jegens vrouwen veelal over het hoofd werden gezien. Amnesty had wel aandacht voor het gevangen zetten, vermoorden en laten verdwijnen van politieke tegenstanders in een conflictgebied, maar rekende actie tegen de massale verkrachtingen van vrouwen als repressiemiddel in diezelfde oorlog niet tot haar kerntaken.

Amnesty heeft zich de kritiek van de internationale vrouwenbeweging aangetrokken en mandaat en werkwijze werden aangepast. In 2004 leidde dat tot een grote internationale campagne die twee jaar duurde en waarin het geweld tegen vrouwen in conflictgebieden centraal stond. De Vrouwenrechtengroep Nijmegen heeft aan die campagne op lokaal niveau veel aandacht besteed.

De Vrouwenrechtengroep Nijmegen wilde echter meer. Zij organiseerde thema-avonden en zocht daarbij de grenzen van het Amnestymandaat op. De professionals op het secretariaat in Amsterdam (waar het hoofdkantoor van Amnesty Nederland is gevestigd) fronsten de wenkbrauwen: past dit nog wel onder de vlag van Amnesty? De thema-avonden gingen over onderwerpen als vrouwenbesnijdenis, vrouwelijke vluchtelingen, vrouwenhandel en huiselijk geweld. Recentelijk besteedde de vrouwenrechtengroep opnieuw aandacht aan geweld tegen vrouwen in oorlogssituaties omdat dat helaas nog steeds broodnodig is.

Navolging
Op de allereerste vergadering van de vrouwenrechtengroep waren meer dan tien vrouwen aanwezig en rond dat aantal is de groep altijd blijven schommelen (twintig procent van het aantal actieve leden in Nijmegen). Na een enigszins moeizame start kreeg de vrouwenrechtengroep een steeds beter contact met het landelijk secretariaat van Amnesty Nederland. Daar ziet men in dat de Amnestygroep Nijmegen inderdaad een unieke groep onder haar geledingen heeft en men is druk doende om gezamenlijk acties op touw te zetten. Zo is er grote kans dat de Amnestycampagne over geweld tegen vrouwen in 2010 in Nijmegen wordt afgesloten.

Elke lokale Amnestygroep staat het vrij om binnen de grenzen van het Amnestymandaat haar eigen doelgroepen en werkwijze te kiezen. De Vrouwenrechtengroep Nijmegen kan daarom voor andere lokale groepen niet meer dan een lichtend voorbeeld zijn. De vrouwenrechtengroep blijft hopen dat zij binnen Nederland navolging zal krijgen.

En er zijn tekenen van hoop. Amnesty Nederland is in vijf regio’s verdeeld, elk met een eigen regiokantoor met een of twee betaalde krachten en enkele regionale vrijwilligers. Op regionaal niveau is men bezig met een inventarisatie van vrouwenrechtengroepen buiten Amnesty waarmee kan worden samengewerkt. Dat heeft al geresulteerd in samenwerking tussen vrouwen binnen en buiten Amnesty.

De leden van de Vrouwenrechtengroep Nijmegen zijn en blijven intussen zeer gedreven om vrouwenrechten hoog op de agenda van Amnesty te houden.

Hélène van der Sijp

 

24 bijzondere momenten uit de geschiedenis van Amnesty Nijmegen

Sociale Media

instagram facebook-eigenlogo whats amnesty nijmegen vrouwenrechtengroep facebook

Dit zijn wij

amnestynijmegen3

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten in binnen- en buitenland.

Login Form