LHBT

LHBT is een afkorting voor Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders. Ook LGBT kom je wel tegen (Engelse afkorting voor Lesbians, Gays, Bisexuals en Transgenders). 

Amnesty International zet zich speciaal in voor deze groep in landen waar sprake is van grove schending van hun rechten. In vijf landen (en delen van Nigeria en Somalië), bijvoorbeeld in Iran en in Saudi-Arabië, staat op het hebben van seks met iemand van hetzelfde geslacht de doodstraf. Rond de 75 landen wordt seks met iemand van hetzelfde geslacht bestraft met gevangenisstraf variërend van een aantal maanden tot tien jaar of lijfstraffen.

Internationaal probleem
In Nederland is de situatie voor LHBT-personen de afgelopen decennia sterk verbeterd. Toch is er in ons eigen land nog steeds -en helaas weer steeds vaker- sprake van homofobie, pesterijen, geweld en zelfs schending van LHBT-rechten door de overheid. Denk maar aan de weigerambtenaren, verbod op bloeddonatie voor homo's en lesbiennes etc.

In sommige Afrikaanse landen verslechtert de situatie echter veel sterker. In Oeganda ligt bijvoorbeeld een wetsvoorstel klaar, waarin wordt voorgesteld om de doodstraf in te voeren voor het hebben van seks met iemand van hetzelfde geslacht. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen wordt iedereen die iemand kent die deze wet overtreedt en dat niet aangeeft bij de politie, strafbaar. Amnesty International voert samen met andere organisaties acties tegen de invoering van dit wetsvoorstel.

Seksuele Oriëntatie
Iedereen heeft een seksuele oriëntatie. Dat betekent zoveel als: het vermogen om je emotioneel, affectief en seksueel aangetrokken te voelen tot mensen van hetzelfde of het andere geslacht of beide, en met die ander intieme relaties aan te gaan. Een seksuele oriëntatie (homoseksueel, heteroseksueel of biseksueel) die afwijkt van de heersende norm (heteroseksueel) is voor sommige mensen een reden om te discrimineren of af te wijzen. De bescherming van de rechten van deze groep vereist daarom extra aandacht.

Genderidentiteit
Onder genderidentiteit wordt verstaan: iemands diepgevoelde, persoonlijke beleving van zijn gender (mannelijkheid of vrouwelijkheid). Iemands gevoelde genderidentiteit kan afwijken van zijn lichamelijke gender. Amnesty International is van mening dat medisch ingrijpen, in welke vorm dan ook, niet als voorwaarde mag worden gesteld voor wettelijke erkenning van de genderidentiteit van transgender personen zoals bijvoorbeeld in Nederland nu nog gebruikelijk is. Onder het hoofdstuk genderidentiteit valt naast transseksualiteit ook interseksualiteit. Hiermee worden mensen aangeduid wiens geslacht bij geboorte niet duidelijk is. De kenmerken ter identificatie zijn niet voldoende duidelijk aanwezig. Voor de wet moet de sekse wel worden opgegeven. Hieruit komt voort dat het bij geboorte gekozen geslacht niet overeenkomt met het gevoelde werkelijkheid.

Wat heeft je seksuele oriëntatie of genderidentiteit met mensenrechten te maken?
Iemands seksuele oriëntatie of genderidentitiet is een zaak van het individuele geweten volgens Amnesty, en alle LGBT-ers die gevangen zitten om die reden beschouwt Amnesty dan ook als gewetensgevangenen.

In de meeste gevallen waarvoor Amnesty International actie voert, is er sprake van discriminatie. In sommige Oost-Europese landen zijn anti-discriminatiemaatregelen verankerd in de wet, maar worden de deelnemers van de gay-pride niet voldoende beschermd tegen het geweld en de intense homohaat uit de maatschappij. Hier gaat het om gebrekkige uitvoering van bestaande wetgeving. In andere landen is de bescherming van LHBT-rechten niet voldoende gewaarborgd in de wet en vraagt Amnesty International om verbetering van wetgeving.

Gevolgen
Dagelijkse discriminatie heeft grote gevolgen voor het privé en professionele leven van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Mensen worden gepest, vervolgd of bedreigd. Regelmatig wordt daarbij geweld gebruikt. Ze kunnen de voogdij over hun kinderen verliezen; ze worden ontslagen zodra bekend wordt, dat ze homo, lesbisch of bi zijn; de toegang tot basale voorzieningen als gezondheidszorg of huisvesting kan worden geweigerd; lesbiennes worden soms verkracht omdat gedacht wordt, dat dat hen zal genezen van deze 'kwaal'; verkrachtingen van homo's en transgenders in detentie komt veelvuldig voor.

Wat doet Amnesty?
  • Amnesty International ondersteunt lokale LHBT-organisaties in Oost-Europa bijvoorbeeld bij het organiseren van een gay-pride. Soms loopt er een delegatie van Europese Amnesty vrijwilligers mee ter versterking van de lokale organisaties.
  • Amnesty voert actie voor LHBT-activisten en LHBT-ers die vanwege hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit in detentie zitten.
  • Amnesty voert actie om wetgeving ter bescherming van LHBT-ers of uitvoering van die wetten in bijvoorbeeld in Hongarije en Litouwen te verbeteren en nieuwe wetgeving zoals in Oeganda te voorkomen.
  • Amnesty ondersteunt in eigen land ook acties en initiatieven ter verbetering van de uitvoering van wet- en regelgeving en het borgen van LHBT-rechten.
Contact
Wij zoeken een LHBT-coördinator! Klik hier voor contact of vragen.

24 bijzondere momenten uit de geschiedenis van Amnesty Nijmegen

Sociale Media

whats amnesty nijmegen facebook-eigenlogo vrouwenrechtengroep facebook

instagram instagram

Dit zijn wij

amnestynijmegen3

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten in binnen- en buitenland.

Login Form