Hoe werkt Amnesty International?

Artikelindex


Een voor de buitenwacht vrij onzichtbare actiemethode is het lobbywerk. Amnesty International heeft raadgevende bevoegdheid bij de Verenigde Naties, de Raad van Europa, de Europese Unie, de Organisatie van Afrikaanse Eenheid en de Organisatie van Amerikaanse Staten. Daarnaast zijn er lobby-activiteiten van nationale afdelingen naar de eigen regering en ministeries waarbij wordt aangedrongen op het opstellen van wetten die mensenrechtenschendingen moeten voorkomen.
Hetzelfde geldt op internationaal vlak: daar lobbyt Amnesty International door aan te dringen op internationale verdragen die gericht zijn op voorkoming van mensenrechtenschendingen.

24 bijzondere momenten uit de geschiedenis van Amnesty Nijmegen

Sociale Media

whats amnesty nijmegen facebook-eigenlogo vrouwenrechtengroep facebook

instagram instagram

Dit zijn wij

amnestynijmegen3

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten in binnen- en buitenland.

Login Form