Hans Rothuizen

fotoschrijfmarathon2016 hansrothuizen

Hans Rothuizen
debuteerde als dichter op 50-jarige leeftijd. Aanvankelijk schreef hij uitsluitend sonnetten, later steeds meer vrije verzen. Hij publiceerde gedichten in diverse literaire tijdschriften. In 2013 verscheen zijn eerste bundel 'Ongeprijsde Uren'. In hetzelfde jaar won hij de Poëzieprijs Plasmolen met het sonnet ‘De pont bij Middelaar’. Zijn tweede dichtbundel is in voorbereiding.


Op 10 december droeg hij voor:

Ballingschap

Kleurrijk heb ik jou beschreven, land
van het mooiste pastel, de zachtste heuvels,
de avondlucht pregnant van opera.

En jij, eiland, je laat me in een lange waan
van eeuwen, toen koningen regeerden
over golven, dichters zongen aan het strand.

Jou, Sam, bewonder ik om je naïeve dromen –
met alle geweld zul je de wereld vrijer
maken, jagen wil je, jagen op geluk.

Ach, jullie groten kan ik trots tevoorschijn
roepen en omstandig prijzen. Jullie
barsten van het willen, van het krijgen.

Maar over jou, arm vaderland,
moet ik in kleur, in geur en in iedere toonaard
onvoorwaardelijk en zielsveel zwijgen.

© Hans Rothuizen

24 bijzondere momenten uit de geschiedenis van Amnesty Nijmegen

Dubbel Facebook

facebook-eigenlogo

facebook vrouwengroepamnestynijmegen

 

Dit zijn wij

amnestynijmegen3

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten.

Login Form