Online gastlessen

De Scholengroep van Amnesty Nijmegen heeft tijdens de coronabeperkingen een reeks online gastlessen opgezet voor voortgezet onderwijs (aparte versies voor vmbo en havo/vwo), middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs.

Online gastles 'Vluchtelingen & Asielzoekers' 
De gastles begon met een kahoot. We bekeken de verdeling van vluchtelingen over de wereld en de redenen waarom mensen vluchten. We maakten kennis met Fajira die in een van de grootste vluchtelingenkampen van de wereld woont. We verdiepten ons aan de hand van een aantal stellingen in op de vraag wie er voor betere opvang van vluchtelingen moet zorgen. En we sloten af met een opdracht over wat je allemaal in een koffer meeneemt als je halsoverkop moet vluchten. 

vluchtelingen onlinegastles
Screenshot van een van de onderdelen van de online gastles 'Vluchtelingen & asielzoekers

Online gastles 'Muziek en mensenrechten' (alleen voor havo/vwo, mbo, hbo)
De gastles begon met een kahoot. We bogen ons over de vraag over muziek een mensenrecht is. We luisterden naar het nummer 'Angst' van de Nederlandse rappor Fresku over positieve en negatieve kanten van mensenrechten. We gingen dieper in op vier verschillende functies van muziek m.b.t. de mensenrechten. Daarbij keken we ook naar de rol van muziek bij protestbewegingen (Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging en Black Lives Matter). En tot slot bekeken wat Amnesty doet i.r.t. muziek.

muziekenmensenrechten onlinegastles
Screenshot van een van de onderdelen van de online gastles 'Muziek en mensenrechten'

Online gastles 'Democratie en dictatuur'
We begonnen met een grafiek over democratie en dictatuur die door de leerlingen moeten worden aangevuld. We bekeken welke dictators het langst aan de macht zijn geweest. We lieten zien dat het verschil tussen democratie en dictatuur niet zwartwit is. We keken naar overeenkomsten en verschillen tussen mensenrechten en grondrechten. We keken wie er voor de mensenrechten opkomen. En we sloten af met de online Grote Democratie-Dictatuur-Quiz.

democratie dictatuur onlinegastles
Screenshot van de openingspagina van de online gastles

Online gastles 'Gender, genderongelijkheid en gendergerelateerd geweld' (alleen voor havo/vwo en hbo)
We begonnen met een raadsel dat de leerlingen/studenten mogen proberenop te lossen. Vervolgens deden we een kahoot over alles wat met gender te maken heeft. We gingen verder dieper in op gendersterotypen toen en nu, dichtbij en ver weg. We keken naar de uitwassen van gendergerelateerd geweld en we sloten af met enkele (online) gendergerelateerde acties van Amnesty in Nederland en internationaal.

online gender
Screenshot van de openingspagina van de online gastles

 

24 bijzondere momenten uit de geschiedenis van Amnesty Nijmegen

Sociale Media

whats amnesty nijmegen facebook-eigenlogo vrouwenrechtengroep facebook

instagram instagram

Dit zijn wij

amnestynijmegen3

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten in binnen- en buitenland.

Login Form